I skrivande stund håller Frispel på med nya inspelningar i Studio Levin tillsammans med slagverkaren Jesper Lagström. Medeltida verk i ny skrud som är Frispels signum.

Tillsammans med danspedagog Eva Perbrandt Magnusson har ett nytt skapande skola projekt arbetats fram. Riddarlekar,medeltida danser och skrönor som ska spelas runt om i Sverige på skolor och kulturhus.

I höst samarbetar vi med körer i Sundsvall. Frivox- Medeltida och renässanssånger står på programmet.

En turne i Japan med start februari-20

30 april 2019